Warsztaty literackie i dziennikarskie 2019

Fundacja Kult Kultury zaprasza na warsztaty literackie i dziennikarskie. Walorem zajęć jest międzypokoleniowość – spotykają się seniorzy (65+) i osoby młodsze. Wszyscy pracują nad opowiadaniami i tekstami do gazety. Owocem tych warsztatów będzie – jak co roku – wydanie zbioru opowiadań zawierających najciekawsze teksty powstałe w trakcie warsztatów oraz wydanie okolicznościowej gazety.
Bezpłatne zajęcia odbywają się w gościnnych murach Książnicy Kopernikańskiej, partnera projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.
Maszyna do Pisania objęła warsztaty patronatem.

Terminy zajęć:
17, 19, 21, 24, 26 i 28 czerwca
1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 i 19 lipca
5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21 i 23 sierpnia.
Wszystkie zajęcia trwają w godz. 16.15-18.00.